OTVOREN NATJEČAJ - Bespovratna sredstva u sklopu natječaja Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova


Poštovani!


Otvoren je natječaj vezan uz bespovratna sredstva u sklopu natječaja Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova.


U nastavku su dodatne informacije:


Objavljeno: 3.1.2018


Rok za prijavu: 28.12.2018


POZIVATELJ: Ministarstvo poduzetništva i obrta


DATUM OTVARANJA: 03.04.2018.


IZNOS SREDSTAVA: 200.000.000,00 HRK


INTENZITETI POTPORE: • Regionalna potpora: za početna ulaganja – 35% srednji poduzetnici, 45% mikro i mali poduzetnici

 • Potpore male vrijednosti (de minimis): maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50% prihvatljivih troškova

 • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova

 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova

 • Potpore za usavršavanje: mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora: 1. za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova , odnosno 70% prihvatljivih troškova, ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

 2. za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova


Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  500.000,00 kuna. Ukupna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000, kuna.


Namjena natječaja


Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a te razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.


Prihvatljivi prijavitelji • Pravne osobe ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće

 • C prerađivačka industrija

 • J informacije i komunikacije


Prihvatljive aktivnosti • Ulaganje u materijalnu imovinu

 • Usavršavanje

 • Ulaganje u nematerijalnu imovinu

 • Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta

 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

 • Uvođenje grijanja i hlađenja

 • Sudjelovanje na sajmovima

 • Promidžba i vidljivostObjavljeno: 14.3.2018.


 • Anketa

  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad


  Rezultati