O nama
 
 

18.11.2004
Donešena odluka o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini

Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00 i 48/04), članka 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03,198/03, 55/04 i 77/04), te članka 23. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 116/02 – pročišćeni tekst i 158/02), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 4. sjednici održanoj 30. lipnja 2004. godine, donosi : ODLUKU O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA PROIZVODIMA U TRGOVINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se na temelju iskustva struke, dopuštena visina kala, rastepa, kvara i loma do koje fizičke osobe koje obavljaju trgovačku djelatnost organizirane temeljem Zakona o obrtu, mogu navedene rashode knjižiti kao troškove poslovanja.

Članak 2.

Rashodi utvrđeni u visini i na način uređen ovom Odlukom knjiže se na temelju knjigovodstvene isprave kao troškovi poslovanja u skladu s odredbama propisa koji uređuju poslovno knjigovodstvo obrtnika.

Na utvrđene vrijednosti iz stavka 1. ovog članka ne obra­čunava se porez sukladno propisima koji uređuju porez na dodanu vrijednost.

Članak 3.

Pod kalom, rastepom, kvarom i lomom podrazumijevaju se gubici na proizvodima koji nastaju kao posljedica prirodnih utjecaja ili kao posljedica radnji neophodnih u poslovanju i pružanju usluga.

Kalo, rastep, kvar i lom iz stavka 1. ovog članka mogu nastati isušivanjem, isparavanjem, skupljanjem, smrzavanjem, razbijanjem, oštećenjem, kvarenjem, rasipanjem i topljenjem.

Gubici na proizvodima koji nastaju kao posljedica radnji neophodnih u poslovanju i pružanju usluga su oni gubici na proizvodima koji nastaju razbijanjem, oštećenjem, rastepanjem ili mrvljenjem.

Manjkovima uslijed više sile, podrazumijevaju se manjkovi (štete) od elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres i dr.), od ratnih razaranja i od provalnih krađa, do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta, sukladno propisima koji uređuju sustav poreza na dodanu vrijednost.

Članak 4.

Manjak proizvoda zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja, kala, rastepa, kvara i loma, iznad visine utvrđene u članku 5. ove Odluke, može se priznati, ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave.

II. NORMATIVI I NAČIN UTVRĐIVANJA RASHODA

Članak 5.

Kalo, rastep, kvar i lom kao pojavni oblici gubitaka robe u trgovini na veliko mogu se pojaviti kod transporta robe, kad je roba kupljena franco dobavljač, te u skladištu veleprodaje.

Za trgovinu na veliko, kalo, rastep, kvar i lom utvrđuje se u iznosu od 50 % utvrđenih normativa gubitaka za trgovinu na malo.

Na ime kala, rastepa, kvara i loma u trgovini na malo utvrđuje se dopušteni normativ gubitaka izražen u postocima od količine proizvoda koje su u obračunskom razdoblju prodane.

Dopušteni normativ gubitaka u trgovini na malo utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:

Red.broj | Naziv robe | Stopa %

I. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

A. VOĆE

1. Južno voće (naranče, limun, banane,
mandarine, ananas, kivi i sl.) 4,0

2. Orah, badem, lješnjak, kesten, rogač 2,0

3. Jagodasto voće, grožđe, svježe smokve 5,0

4. Jabuke, kruške, šljive, dunje, lubenice 3,0

5. Koštićavo voće: marelice, breskve, trešnje i višnje 4,5

6. Sušeno voće – šljive 1,5

7. Sušeno voće – smokve 1,0

8. Sušeno voće ostalo 0,4

9. Egzotično voće (avokado, mango, papaja i dr.) 5,0

10. Konzervirano voće 1,0

11. Ostalo voće 2,0

B. POVRĆE

1. Kupus kiseli i kisela repa 2,0

2. Kupus, kelj, blitva, zelena salata svježa,
paprika, rajčica i tikvice 5,0

3. Mahune, grašak 3,0

4. Mladi krumpir, mrkva rana, mladi luk,
poriluk, celer i peršin 4,0

5. Zamrznuto voće i povrće – pakirano 0,5

6. Krumpir, mrkva, luk 1,5

7. Grah, leća, grašak, bob – suhi 1,0

8. Gljive, šampinjoni – svježi 4,5

9. Sadni materijal i sjemenska roba 3,5

10. Cvijeće svježe (rezano) 5,0

11. Cvijeće (lončanice) 3,0

12. Konzervirano, ukiseljeno i ostalo povrće 1,5

C. ŽITARICE

1. Pšenica, ječam, zob, kukuruz i druge žitarice 0,25

D. OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

1. Brašno (kukuruzno i pšenično) i riža - u rinfuzi 1,5

2. Brašno (kukuruzno i pšenično) i riža - pakirano 0,5

3. Mak i pšenične mekinje 0,7

4. Kruh svih vrsta 0,5

5. Pecivo svih vrsta 0,5

6. Kolači industrijski 1,0

7. Proizvodi od brašna (dvopek, mrvice, keksi) 0,5

8. Mlijeko 0,5

9. Sir za rezanje, tvrdi i polutvrdi 2,0

10. Ostale vrste sira, maslac 1,0

11. Kiselo mlijeko, jogurt, vrhnje, mliječni namaz 1,0

12. Hrana za novorođenčad i malu djecu 1,0

13. Sladoled, kreme 1,5

14. Jaja svježa 1,5

15. Med 0,3

16. Ocat alkoholni, vinski i voćni 1,5

17. Šećer (kristal, u prahu, u kocki) 1,0

18. Sol za jelo (morska, kamena i vakumirana) 1,0

19. Povrće ukiseljeno (svih vrsta) 1,5

20. Jela gotova i polugotova 0,5

21. Bomboni i drugi proizvodi od šećera 0,4

22. Čokolada i proizvodi od čokolade i kakaa 1,5

23. Kava svih vrsta – pakirana 0,1

24. Začini pakirani i čajevi 0,1

25. Mast jestiva 1,0

26. Ulje jestivo u bocama 1,5

26. Ulje jestivo u bačvama i drugim pakovanjima
za prodaju od litre na više 1,0

28. Ostalo 0,5

E. PIĆA – ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA

1. U bocama i tetrapaku 0,7

2. U bačvama i drugom većem pakiranju za
prodaju od litre na više 1,0

3. Pivo u staklenim bocama 0,7

4. Pivo u plastičnim bocama 0,3

5. Pivo u limenkama 0,3

6. Bezalkoholna pića u staklenim bocama 0,7

7. Bezalkoholna pića u plastičnim bocama 0,3

8. Bezalkoholna pića u limenkama 0,3

F. MESO, SUHOMESNATI PROIZVODI I RIBA

1. Meso svježe - rasječeno 3,5

2. Meso svježe – vakumirano i pakirano 1,5

3. Meso peradi (svježe i smrznuto) 2,0

4. Meso divljači 1,5

5. Riba svježa 5,0

6. Riba smrznuta i smrznuti plodovi mora 1,0

7. Riba sušena 0,5

8. Slanina svježa, loj, svinjsko salo, maslo (topljeno) 1,0

9. Čvarci 1,5

10. Suhomesnati proizvodi - u komadu i vakumirani 1,5

11. Suhomesnati proizvodi - rezani 2,0

12. Ostalo meso 1,0

13. Sve vrste školjki 1,8

G. STOČNA HRANA 2,0

II. KEMIKALIJE

1. Firnis, boje i lakovi, tutkalo i kit 1,0

2. Sredstva za zaštitu bilja 1,0

3. Deterdžent za pranje rublja 1,5

4. Sredstva za čišćenje 1,0

5. Sredstva za čišćenje kožne obuće i odjeće 1,0

6. Sapuni, zubne paste, kreme za brijanje 0,7

7. Kozmetički proizvodi razni 1,0

8. Ostali kemijski proizvodi, petrolej i benzin 1,0

III. GRAĐEVNI MATERIJAL

1. Vapno, cement, gips, suha žbuka pakirana 2,0

2. Mramorne ploče 1,5

3. Salonit ploče i cijevi 2,2

4. Pijesak, šljunak 3,0

5. Izolacijski materijal (staklo i kam. vuna) 2,0

6. Ljepenka krovna 1,5

7. Crijep, opeka, mont. ispune i gredice 2,0

8. Betonski proizvodi (cijevi, ploče, kocke) 1,2

9. Rezana građa i ploče od drva 1,5

10. Ostali građ. materijal osim građ. stolarije 1,5

IV. OGRJEV

1. Ugljen drveni u rinfuzi 3,5

2. Ugljen drveni u vrećama 1,0

3. Ugljen lignit u rinfuzi 2,0

4. Ostali ugljeni 1,0

5. Ogrjevno drvo 1,5

V. OSTALO

1. Staklo ravno i šuplje osim optičkog 1,5

2. Optičko staklo 3,0

3. Optičke leće, optička vlakna i snopovi optičkih
vlakana 3,0

4. Naočale, okviri za naočale i slični proizvodi 3,0

5. Keramika i porculan 1,0

6. Užarija 0,2

7. Gnojiva umjetna u rinfuzi 4,0

8. Gnojiva umjetna pakirana 1,0

9. Posuđe od metala (emajlirani i neemajlirani) 1,0

10. Posuđe od stakla, porculana i keramike 1,5

11. Sanitarni uređaji od keramike 1,0

12. Dječje igračke razne 1,5

13. Nakit od porculana, stakla, plastike 1,0

14. Gramofonske ploče i kazete i ostali nosači
zvuka 1,2

15. Videokasete, fotografski filmovi 1,5

16. Knjige, udžbenici, potrošni uredski materijal 1,5

17. Tkanine metražne 2,0

18. Čarape ženske 1,5

19. Tekstilni odjevni predmeti 1,8

20. Obuća 1,8

21. Žarulje razne 2,0

22. Baterijski ulošci 2,0

23. Bijela tehnika, akustika, sitni kućanski aparati 1,5

24. Potrošni uredski materijal 1,5

25. Ostalo, nespomenuto 1,0

Članak 6.

Prehrambeni proizvodi i alkoholna pića i napici koji su neupotrebljivi zbog kvara, mogu se otpisati iznad iznosa utvrđenih ovom Odlukom samo uz zapisničku konstataciju nadležne inspekcije.

Zapisnikom iz stavka 1. ovoga članka navode se razlozi zbog kojih je došlo do neupotrebljivosti proizvoda na upotrebu uslijed pokvarenosti.

Članak 7.

Dopuštena visina rashoda utvrđena ovom Odlukom može se utvrđivati na sljedeći način:

– neposredno nakon nastajanja pojedinog rashoda;

– izvanrednim popisom robe;

– redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom fizičke, odnosno pravne osobe.

Članak 8.

Rashodi na kalu, rastepu, kvaru i lomu za osobe iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se zapisnikom. Zapisnik sastavlja ovlaštena osoba trgovačkog obrta, gdje je nastao kalo, rastep, kvar ili lom.

Utvrđivanje rashoda za osobe iz članka 1. ove Odluke u slučaju više sile, obavlja zapisnički ovlaštena osoba odnosno komisija.

Zapisnik se smatra knjigovodstvenom ispravom, temeljem odredbe članka 2. ove Odluke.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobađa se osoba iz članka 1. ove Odluke i u slučaju kada je propisano da za te proizvode porez obračunava i plaća proizvođač, odnosno uvoznik.

Normativom utvrđena visina rashoda u tom je slučaju rashod koji se može knjižiti kao trošak poslovanja.

Članak 10.

Tumačenje odredbi ove Odluke daje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini i ugostiteljstvu (»Narodne novine« broj, 94/98. i 56/99.) u dijelu koji se odnosi na trgovinu.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Broj: 1-102-3610/11-16-2004

Zagreb: 30. lipnja 2004.

Predsjednik
Stjepan Šafran, v. r.< nazad   ispiši
48000 Koprivnica, Taraščice 19, Tel/fax:048/624-206 tel. 048/222-394
E-mail: uokc@kc.htnet.hr
mb:03010988, žiro račun 2386002-1100504274
© Pikant marketing