• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

OD MINISTARSTVA GRADITELJSTVA HOK TRAŽI IZMJENE UVJETA ZA VODITELJE MANJE SLOŽENIH POSLOVA U GRADITELJSTVU


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb
Predmet: Uvjet za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog voditelja manje složenih radova u graditeljstvu
Poštovani,
temeljem upita obrtnika građevinara molimo prihvaćanje zahtijeva za polaganje stručnog ispita za obavljanje manje složenih poslova prostornog uređenja i graditeljstva od strane obrtnika s položenim majstorskim ispitom iz područja graditeljstva.
Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN. 78/15) u čl. 28. st. 2. određena je obveza imenovanja voditelja manje složenih radova koji je završio srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i ima najmanje deset godina radnog iskustva i položen stručni ispit. Kako doznajemo kandidati s majstorskim ispitom se isključuju.
Majstorski ispiti državno su priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu (NN. 143/13) i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN. 88/02), a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za obrt.
Majstorska zvanja svrstana su i u Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja ISCO-88 te odgovaraju 5. stupnju složenosti rada, odnosno nekadašnjem V. stupnju stručne spreme. Prilikom izrade Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru dogovareno je da majstorske kvalifikacije koje udovolje kriterijima za upis u registar kvalifikacija budu na razini 5. budući da se radi o stjecanju poslijesrednjoškolske kvalifikacije.
Sukladno navedenom smatramo da osoba graditeljske struke koja je položila majstorski ispit uz propisan uvjet radnog iskustva zadovoljava uvjete za polaganje stručnog ispita u cilju pojednostavljenja i brže revitalizacije graditeljskog sektora. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima stojimo i nadalje na raspolaganju.
S poštovanjem,
Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec


HRVATSKA
OBRTNIČKA
KOMORA
10002 Zagreb - Hrvatska, Ilica 49/II, p.p. 166; Tel. 01 480 66 66, Fax: 01 484 66 10,
E-mail: hok@hok.hr, WEB: http://www.hok.hr


Objavljeno: 24.8.2015.


sjena
banner banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis