• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

hok zatražio pojašnjenje nekih odredbi Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja


Predmet : Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
- tumačenje, traži se
Poštovana,
Hrvatska obrtnička komora preko svojih članova – obrtnika koji se bave graditeljstvom, zaprimila je upite vezano za tumačenje Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/2015 (u nastavku Zakon), koji je stupio je na snagu 25. srpnja 2015. godine.
Donošenjem na snagu postojećeg Zakona prestali su važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13) te Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09, a u kojima su bili definirani uvjeti vezani uz osposobljenost i broj radnika potrebnih za dobivanje suglasnosti za radove definirane u Pravilniku o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja.
U postojećem Zakonu, u članku 30. stavak 1. navedeno je da:
(1) Izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.
Također, u člancima 24. – 28. Zakona, navodi se tko može biti ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelj radova. Tako se u članku 28. navodi da:
(1) Ovlašteni voditelj radova može, u okviru zadaća svoje struke, voditi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja.
(2) Za voditelja manje složenih radova može se imenovati osoba koja je završila srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.
HRVATSKA
OBRTNIČKA
KOMORA
10002 Zagreb - Hrvatska, Ilica 49/II, p.p. 166; Tel. 01 480 66 66, Fax: 01 484 66 10,
E-mail: hok@hok.hr, WEB: http://www.hok.hr
2
16-744-5235-134-2015 zakon o posl_i djel prost_uredenja i grad_tumacenje 2015-08-25
Vezano uz stavak 1., molimo Vas pojašnjenje:
Treba li obrtnik, koji primjerice izvodi vanjsku stolariju, izolaciju ili zidarske radove imati zaposlenu fizičku osobu, inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke? Misli li se pritom na stalno zaposlenu osobu?
Kao podsjetnik, u pojašnjenjima uz prethodnu verziju Zakona bilo je navedeno da osoba koja vodi radove na građevini za koju je potrebna kontrola glavnog projekta mora biti diplomirani inženjer odgovarajuće struke koja ima 5 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, no za dobivanje suglasnosti za građenje građevine IV kategorije odnosno za izvođenje radova na građevini IV kategorije nije bilo nužno da izvođač ima zaposlenog takvog diplomiranog inženjera.
Nadalje, a vezano uz stavak 2., gdje je moguće dobiti uvid u popis manje složenih radova?
U Pravilniku o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja bili su navedeni manje složeni radovi za koje se izdavala suglasnost za građenje, ali također i radovi za koje nije bila potrebna suglasnost. S obzirom da je danom stupanja na snagu postojećeg Zakona ukinut navedeni Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, na koji način će biti utvrđeni ´´manje složeni radovi´´ iz stavka 2. članka 28. postojećeg Zakona?
Molimo Vas tumačenje navedenih članaka iz Zakona u što kraćem roku, kako bi riješili nedoumice koje naši članovi imaju na terenu.
Također, a u duhu prvotne intencije donošenja ovog Zakona kojom se htjelo omogućili lakše bavljenje građevinskom djelatnosti, smatramo da ne bi trebalo obrtnike, koji izvode pojedine radove na građevinama, dodatno opterećivati obveznim zapošljavanjem inženjera građevinske ili neke druge struke. U vrijeme kad je građevinska industrija dio gospodarstva najozbiljnije pogođen smanjenom ekonomskom aktivnošću, ovakva bi odredba dodatno ugrozila male izvođače.
Nadamo se da ćemo u ime naših članova naići na Vaše razumijevanje, a za dodatna pitanja i pojašnjenja stojimo na raspolaganju.
S poštovanjem,


Objavljeno: 31.8.2015.


sjena
banner banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis