• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Kolektivni ugovori ugostiteljstva i građevinarstva prošireni na sve poslodavce i zaposlene


 
Odluke o proširenju na sve poslodavce i radnike - dvaju kolektivnih ugovora u djelatnostima ugostiteljstva odnosno građevinarstva stupile su na snagu 19. prosinca, 8 dana od objave u Narodnim novinama br. 134 od 11.12.2015.


Odluke je donio ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić, naime, na temelju Zakona o radu ministar može, na prijedlog svih stranaka kolektivnog ugovora, proširiti primjenu kolektivnog ugovora sklopljenog s udrugom poslodavaca ili udrugom poslodavaca više razine - na poslodavca koji nije član udruge poslodavca ili udruge poslodavca više razine koja je potpisnica toga kolektivnog ugovora.


Odluka o proširenju primjene Dodatka 1. o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva može se naći na poveznici


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2525.html


 


 


Objavljeno: 4.1.2016.


sjena
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis