• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

NOVOSTI IZ NOVOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJU TERORIZMA


Na donjem linku je predavanje o novostima iz novog Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma koji je stupio na snagu 1.1.2018.


Obavještavamo vas da smo pokrenuli dogovor sa Udrugom RIF oko organizacije seminara na tu temu.


 


 


https://www.hgk.hr/documents/predavanje-tadija-sakicdocx5a13ed56c8781.pdfObjavljeno: 11.1.2018.


sjena
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis