• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Sekcija računovođa olakšala poslovanje računovođama i računovodstvenim servisimaSkupština Hrvatske obrtničke komore 28. lipnja je jednoglasnom odlukom prihvatila Kodeks za računovođe, punim nazivom Kodeks Hrvatske obrtničke komore za obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i funkcije računovodstva.
 Kodeks, između ostalog, definira načela postupanja računovodstvenih servisa, ali i uređuje zaštitu osobnih podataka, sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Tako npr. računovodstveni servisi, potpisnici ovog Kodeksa, ne trebaju dodatno ugovorno uređivati odnose sa svojim zaposlenicima u skladu sa spomenutom Uredbom, a isto tako jasno su uređena i pravila postupanja s osobnim podacima u slučaju kada je računovodstveni servis Izvršitelj obrade osobnih podataka.


Ovim putem Hrvatska obrtnička komora poziva sve svoje članove koji podržavaju donošenje ovog važnog dokumenta za računovodstvenu struku  da potpišu Izjavu o prihvaćanju Kodeksa koja se nalazi u privitku i dostave ju na adresu Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/II, u Zagrebu.


Potpisivanjem Izjave svaki računovodstveni servis ostvaruje prava potpisnica Kodeksa.


Izjavu o prihvaćanju Kodeksa za računovođe mogu potpisati sve članice Hrvatske obrtničke komore (redovni članovi – obrti, ali i dobrovoljni članovi  te ostale pravne osobe).


Sukladno odredbama Kodeksa, Hrvatska obrtnička komora vodi popis potpisnica Kodeksa, koji će se redovno ažurirati na HOK web stranici, a trenutni Popis možete pogledati ovdje:Veliki je ovo korak za računovodstvenu struku, a sukladno već ranije pristiglim potpisanim Izjavama računovodstvenih servisa koji ga prihvaćaju, dokaz i potrebe da se uredi ovo vrlo važno područje.


Brojna trgovačka društva su uvidjela značaj ovog dokumenta te su stupanjem u dobrovoljno članstvo Hrvatske obrtničke komore u mogućnosti koristiti ga u svrhu jednostavnijeg i jasnije uređenog poslovanja svojih servisa. To predstavlja jasan dokaz da je Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore koja je dugotrajnim i intenzivnim radom kreirala Kodeks, uspjela prepoznati nužnost za usklađivanje i ujednačavanje postupanja cjelokupne računovodstvene struke.


Prva Uvjerenja već su otpremljena pa ovim putem čestitamo svim računovodstvenim servisima koji su već prepoznali vrijednosti ovog važnog dokumenta.


Cjeloviti tekst Kodeksa možete pronaći u privitku:
Radimo s Vama za Vas! 
Objavljeno: 23.7.2018.


sjena
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis