• foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

ISPIT ZA POGREBNIKE


Temeljem članka 18. i članka 19. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) te temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15) Hrvatska obrtnička komora provodi ispite o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik.


OBAVIJEST O ISPITNOM ROKU


Ispit stručne osposobljenosti za zanimanje pogrebnik održat će se 14. rujna 2019. u prostorijama HOK-a.


Prijave se primaju do 01. rujna 2019.


2. PRIJAVA ZA ISPIT


Prijava za ispit zaprima se najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka.


Potpuna prijava za ispit treba sadržavati:


1. popunjenu prijavnicu na ime osobe koja polaže ispit


2. potvrdu o uplati


3. presliku rodnog lista


4. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi


Ako kandidat nema završenu srednju školu:


- dokaz o upisu pogrebničke djelatnosti u odgovarajući registar


(djelatnost upisana prije 7. travnja 2015.)


Potpunu prijavu treba poslati na mail pogrebnici-ispit@hok.hr, ili poštom na adresu: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Odjel za organizaciju rada cehova Prijava za polaganje ispita za zanimanje “Pogrebnik“ Ilica 49/2 10 000 Zagreb


Ispitna komisija najkasnije 7 dana prije početka ispita upućuje obavijest kandidatu s pojedinostima vezanim uz održavanje ispita.


Na temelju Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15), ukoliko kandidat na vrijeme ne obavijesti Hrvatsku obrtničku komoru o spriječenosti dolaska na ispit, prijava se ocjenjuje kao pad na ispitu. Krajnji rok za odgodu je 48 sati prije ispita.


3. LITERATURA ZA PRIPREMU ISPITA:


NAZIV Cijena 1. Pravo i pravni propisi u obrtništvu (A.Galogaža) 84,00 kn 2. Osnove gospodarstva (Šoić, Hock, Obad) 84,00 kn 3. Gubitak i žalovanje (Priručnik za osposobljavanje pogrebnika) 75,00 kn UKUPNO 243,00 kn* Poštarina 20,00, kn SVEUKUPNO 263,00 kn * Poštarina nije uračunata u cijenu literature


Napomena: Ukoliko ne želite naručiti komplet knjiga za pripremu ispita molimo da na prijavnici označite koje knjige želite.


4. UPLATA NAKNADE ZA ISPIT I LITERATURU


Naknada za polaganje ispita u iznosu od 1.500,00 kuna, odnosno 1.763,00 kn (ako želite da Vam se pošalje literatura za pripremu ispita), uplaćuje se na IBAN račun Hrvatske obrtničke komore:


HR69 2340 0091 1001 74539, poziv na broj odobrenja 6010 - navesti Vaš OIB Svrha doznake: Uplata ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik


U korist računa: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Ilica 49, OIB 96583527575


Literaturu za pripremu ispita možete naručiti iz HOK-a uz naknadu u iznosu od 263,00 kuna s poštarinom: na istoj uplatnici na kojoj se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.763,00 kuna ukoliko želite da Vam se literatura pošalje poštom.


Ukoliko želite osobno preuzeti literaturu, uplaćujete iznos od 1.743,00 i literaturu podižete u prostorijama Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/II uz predočenje potvrde o uplati.


Za sve dodatne informacije:


- HOK, Odjel za organizaciju rada cehova, 01/4806-668, 01/4806-666 (centrala)


Ukoliko ste uz ispit uplatili i literaturu za pripremu ispita zajedno s poštarinom, HOK Vam istu šalje na adresu naznačenu na prijavnici.


Kontakt:


Odjel za organizaciju rada cehova


tel: 01/4806-668 (Filip Mance), 01/4806-666 (centrala)


e-mail: pogrebnici-ispit@hok.hrObjavljeno: 22.8.2019.


sjena
 • NADGROBNI SPOMENIK
 • banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis