• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Vijesti iz poslovanja


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu stupio na snagu


Navedene izmjene i dopune Zakona neće utjecati na smanjenje stupnja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na mjestu rada kod poslodavca, odnosno neće povećati  rizik od nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, a osigurat će određeno administrativno rasterećenje posl... detaljnije


Zaštita na radu
sjena

Nova evidencija o materijalu u samostalnim djelatnostima

Od 1. siječnja 2006. godine pretežiti broj obveznika poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja i poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04- u daljnjem tekstu: „Zakon“), obvezni su voditi novu evidenciju, o kojoj su načel... detaljnije

sjena

21. Obrtnički i gospodarski sajam KKŽ

Poštovani!


Pozivamo Vas da sudjelujete na 21. Obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji će se održati u Križevcima od 09. do 11. studenog 2018. godine.


Ova već tradicionalna manifestacija održava se u organizaciji Koprivničko-križevačke županije, a suorga... detaljnije


21. Obrtnički i gospodarski sajam Križevci
sjena
sjena
sjena
sjena
sjena
< natrag
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis