• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Vijesti iz poslovanjaEU fondovi
sjena
sjena

Internet trgovina
sjena

BANKA U POŠTI

Projektom „Banka u Pošti“ stvoren najveći distribucijski kanal za pružanje bankarskih usluga


 ... detaljnije


BANKA U POŠTI
sjena

Javni poziv KKŽ za potpore za samozapošljavanje

Pozivaju se svi koji se odluče pokrenuti vlastiti posao da dostave svoje zahtjeve za dodjelu potpora za samozapošljavanje (u daljnjem tekstu: potpora), u skladu s Aktivnosti 100199 Potpora za samozapošljavanje „START UP“, za što je u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu rezervirano 300.000,00... detaljnije


Potpore za samozapošljavanje
sjena

Propisi-graditeljstvo
sjena
sjena
< natrag
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis