• foto
 • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Produžen je rok za podnošenje prijava za Zahtjev za potpore za Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novu izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz podmjere 6.4 „Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti“, koja se odnosi na rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu.


Rok je produžen do 3. rujna 2020. godine.


Podmjera 6.4. - Razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima


Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika • Korisnici su fizičke i pravne osobe (do 49 zaposlenih) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

 • Korisnici moraju biti registrirani za djelatnost ili uslugu koju razvijaju i baviti se njome, prije 14.02.2020. tj. imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata

 • Korisnici pri podnošenju Zahtjeva za potporu moraju imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR


Prihvatljivost ulaganja Prihvatljiva su ulaganja u sektore: • prerada, marketing i izravna prodaja nepoljoprivrednih proizvoda, pri čemu se marketing mora odnositi na predmet prerade

 • pružanje usluga u ruralnim područjima u području poljoprivrede, šumarstva, veterine, društvenih djelatnosti te intelektualnih usluga

 • tradicijski i umjetnički obrti, uključujući i obrte za izradu suvenira

 • turizam u ruralnom području isključujući: ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme), ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«, hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove


Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika. Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima navedenim u tablici koju možete pogledati ovdje. Korisnici u tipu operacije 6.2.1. ne mogu podnijeti zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu sredstava u slučaju ulaganja u isti sektor.  


Ostali uvjeti prihvatljivosti i kriteriji odabira  


Kriteriji odabira uključuju ekonomske, sektorske, horizontalne i kriterije lokacije ulaganja. Za ostale, specifične uvjete prihvatljivosti i detalje kriterija odabira, ovisno o vrsti ulaganja ili statusu korisnika, slobodno nas kontaktirajte. Prihvatljivost troškova i aktivnosti Prihvatljivi su troškovi građenja/rekonstrukcije objekata, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata (do 10% vrijednosti projekta), kupnje strojeva  i opreme, kupnje gospodarskih vozila i plovila, kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti (osim za preradu, marketing i izravnu prodaju), troškovi za pripadajući  hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa, troškovi izrade web stranice u svrhu informiranja i promidžbe djelatnosti povezane s projektom te troškovi pripreme poslovnog plana i dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.  Nabava rabljene mehanizacije, strojeva, opreme, gospodarskih vozila i plovila nisu prihvatljivi trošak. U slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) prilikom predaje projekta potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu. Provedba i trajanje projekta Provedba projekta ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i kupovine zemljišta/objekata koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine. Trajanje projekata iznosi maksimalnih 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju. Intezitet potpore Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%. Visina potpore Od 3.500 EUR do 200.000 EUR Isplata potpore Zahtjev za isplatu se može podnijeti u najviše tri rate. Korisnik može tražiti predujam do 50% odobrenih sredstava potpore u roku od 9 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju. Rok za podnošenje projekata (Zahtjeva za potporu) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 03. rujna  2020. godine u 12:00 sati.Objavljeno: 23.7.2020.


sjena
 • Potpore za ruralni razvoj
 • banner banner banner

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
    Često

    Ponekad

    Rijetko

    Nikad

  upis