Organizacija udruženja
 
 
Skupština

Članovi skupštine - 15 članova


1. Marija Vrabelj, 48000 Koprivnica, Kozarnjak 30, OIB 8116436813

2. Lidija Vasiljević, 48000 Koprivnica, A. Šenoe 33, OIB 74040956147

3. Tatjana Balog, 48000 Koprivnica, Đ. Basaričeka 18, OIB 71038706106

4. Zoran Pehnec, 48000 Koprivnica, Starigrad, Starogradska 50, OIB 50028600696

5. Matija Posedi, 48000 Koprivnica, Tina Ujevića 21, OIB 71691555000

6. Nino Treščec, 48000 Koprivnica, Vinodolska 52, OIB 41683468685

7. Dalibor Mlinarić, 48000 Koprivnica, Crnogorska 51, OIB 81166973716

8. Darko Frankol, 48000 Koprivnica, Lj. Posavskog 22, OIB 17175356382

9. Vanja Đorđević, 48000 Koprivnica, Trg dr. Bardeka 5, OIB 50081059857

10. Stjepan Šalamon, 48317 Legrad, P. Zrinskog 139, OIB 60709529849

11. Vlasta Puklavec, 48000 Koprivnica, Trg Bana J. Jelačića 7b, OIB 83523422433

12. Vesna Šubarić-Mujkić, 48000 Koprivnica, Koprivnica, A. Mihanovića 11, OIB 64438418319

13. Zoran Ferčec, 48000 Koprivnica, Ciglana 11-A, OIB 43029213860

14. Vladimir Celiščak, 48000 Koprivnica, Kneza Branimira 15, OIB 27470249173

15. Darko Pernjak, 48000 Koprivnica, A. Mihanovića 1, OIB 9910930270248000 Koprivnica, Taraščice 19, Tel/fax:048/624-206 tel. 048/222-394
E-mail: uokc@kc.htnet.hr
mb:03010988, žiro račun 2386002-1100504274
© Pikant marketing