Organizacija udruženja
 
 
Predsjednica


IRENA KOVAČIĆRođena je 04.05.1973. g. u Majurcu, gdje je pohađala prva 4.razreda Osnovne škole ,nakon toga 4 razreda u Križevcima. Završila je Srednju veterinarsku školu također u Križevcima.

Po završetku mature radila je na kiosku sa brzom hranom, a nakon toga seli u Koprivnicu i zapošljava se u parfumeriji "atelje 27" gdje radi do otvaranja butika "Mako-shop". Nakon dvije godine kupuje taj butiki i vodi ga kao obrtnica 7 god.

Zapošljava se u cvjećarnici "Korpar" gdje otkriva veliku ljubav prema tom poslu i konačno se pronalazi u svijetu koji voli, ali još jednom nakratko mijenja struku i radi u trgovini tekstilom "Bolero ".

Konačno 2006. g. otvara cvjećarsko-aranžerski obrt "Svijet Mašte" specijaliziran za izradu svadbenih dekoracija.

U poslu veliku pomoć ima od supruga i brata, te povremenih sezonskih radnika.

Majka je dvoje djece od 10 i 16 godina.

Živi i radi cvjećarski posao kroz punih 9 godina. Koristi svaku priliku za unapređenje svog znanja, jer smatra da se može napredovati jedino kroz cjeloživotno učenje. Bila je dva puta na stručnom usavršavanju u Amsterdamu kao i na mnogima domaćim seminarima. Okušala se i u natjecanjima te sudjelovala na jednom državnom natjecanju florista.

Od 2009.g. aktivna u Sekciji cvjećara, a od 2010.g. i predsjednica Sekcije cvjećara i članica Upravnog odbora Udruženja obrtnika Koprivnica. Za to vrijeme aktivirala je rad Sekcije te sa cvjećarima organizirala 4 zapažene Izložbe cvijeća, humanitarne akcije, a zaslužna je i za suradnju sa kolegama iz Splita.

2012. godine prima priznanje HOK-e za razvoj obrtništva . Trenutno je predsjednica Komisije za ispit stručne osposobljenosti za zanimanje cvjećar.

48000 Koprivnica, Taraščice 19, Tel/fax:048/624-206 tel. 048/222-394
E-mail: uokc@kc.htnet.hr
mb:03010988, žiro račun 2386002-1100504274
© Pikant marketing